Naturlegeplads: God til stimulering og lærende leg

Overvejer du at sætte gang i opbygningen af en naturlegeplads? Men mangler du det sidste for at blive overbevist? Eller mangler du lidt inspiration? Naturlegepladser gør børn mindre syge, gør dem bedre til at koncentrere sig og giver dem en bedre motorik. Det og meget mere er gode grunde til, at gå i gang med at etablere en naturlegeplads, som vi uddyber herunder.

Det er meget almindeligt, at børn tilbringer mange timer hver dag i institution, skole og i fritidsordning, hvoraf noget af tiden bliver brugt udenfor på legepladser. Derfor skal legepladsen og de udendørs rammer også være optimale, og opfordre til god og aktiv leg. Det er her, en naturlegeplads kommer ind i billedet. For udover at fungere som en god legeplads, kan naturlegepladsen også give børnene gode naturoplevelser og appellere til deres fantasi.

Hvad er en naturlegeplads?

Hvad en naturlegeplads er kan opfattes på mange forskellige måder, men er typisk: 

 • En legeplads, der er bygget op af naturmaterialer
 • En legeplads, der giver mulighed for naturoplevelser og aktiviteter

Overvejer du derfor at etablere en naturlegeplads, er det essentielt at finde frem til, hvad formålet skal være.

Ved at tage afsæt i førstnævnte, giver det ikke automatisk mulighed for at give børnene naturoplevelser og naturaktiviteter. I stedet tages der med materialerne hensyn til børnenes sundhed og belastning af miljøet. Dog kan naturen stadig bringes ind på legepladsen ved at skabe et miljø med forskellige planter, træer, buske, bakker, rislende vand med mere, og dermed bruges til aktiv naturformidling, så det i ordets forstand, virkelig bliver til en naturlegeplads med mulighed for naturoplevelser og aktiviteter.

Ved at bringe naturen til legepladsen i institutionen eller i boligforeningen for den sags skyld, er der ikke langt til naturoplevelser i hverdagen, selvom det ikke erstatter oplevelsen af skov, enge, åer, strand og mark.

En naturlegeplads kan også i ordets bogstaveligste forstand, forstås som en legeplads placeret midt i skovarealer eller andre grønne og rekreative områder, som et stimulerende og aktivt opholdssted for børnefamilier, børnehaver med flere.

Hvorfor er det godt for børn med en naturlegeplads?

Alle har godt af at komme udenfor og ud i naturen – både på grund af den friske luft og den afstressende og kreative effekt, som naturen har på os. Naturen er derfor ikke kun god for voksne. Det er den også for børn. Ifølge en svensk undersøgelse, er legepladser med afsæt i naturen så gode for børn, at det gør dem mindre syge, giver dem en bedre motorik, fordi de får lyst til at udfordre sig selv, samt giver dem en bedre koncentration.

På naturlegepladsen kan børn således få mulighed for at få konkrete og positive sanseoplevelser i og med naturen, hvis den indrettes med naturlige elementer. Det gør dem i stand til at lugte, smage, se og høre det der omgiver os, som på længere sigt giver dem en interesse for at passe på naturen.

Netop det er en særligt god grund til, hvorfor det er vigtigt at implementere naturen og naturlige elementer på legepladsen. For hvis man ikke kender til naturen, hvorfor så passe på den, når man bliver ældre? Læring og gode vaner starter tidligt – og det kan de allerede på legepladsen.

Der skabes plads til fordybelse og rolleleg

Fordybelse og rollelege er vigtige for børns social- og identitetsudvikling. Det kan der skabes plads til på en naturlegeplads, da den kan indrettes med områder, der netop stimulerer lysten til fordybelse i legen. Ikke nok med at områderne kan stimulere det enkelte barns udvikling, så er det også medvirkende til at give børn lyst til at lege med hinanden samt i længere tid – og det er netop der, fantasien får frit løb og rollelegene begynder. Sandkasser, legehuse med forskellige temaer, inventar og skulpturer og vandleg kan være gode elementer at tænke med i løsningen.

Derfor er indretningen naturligvis også meget vigtigt, da det har betydning for, hvor meget den vil blive brugt og i hvor høj grad, den stimulerer til kreativ og fordybende leg.

Hvordan skaber man en spændende naturlegeplads for børn?

For at skabe et rum udendørs, der lægger op til leg og fantasi i og med naturen, kræver det en spændende naturlegeplads med mulighed for forskellige udfoldelser, som børnene har lyst til at give sig i kast med om og om igen. 

Legepladsen kan med fordel indrettes med:

 • Forskellige gynger
 • Klatrestativer
 • Vippedyr
 • Sandkasser
 • Legehuse
 • Trampoliner
 • Rislende vand
 • Fuglehuse
 • Insekthuse

… og hvad du nu ellers kan finde på af kreative ideer. Det behøver ikke være besværligt eller omfattende at indrette en legeplads, der inddrager naturlige elementer eller naturen i sig selv.

Med legeredskaber til naturlegepladser fra AP Leg får institutionen, boligforeningen eller andre med interesse i at etablere en naturlegeplads ikke kun smukke og naturlige legeredskaber. De har også høj legeværdi, ligesom der er leget med den motoriske og udfordrende side af redskaberne. Dette gælder også for indretningen af legepladsen med AP Leg, hvor der både er tænkt i æstetik og legeværdi hele vejen rundt – netop som en naturlegeplads bør være.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *