ANSØGNING HOS FONDE TIL HJÆLP MED NY LEGEPLADS

Ofte bliver legepladser, sportsbaner og udendørsfitness baner brugt af mange forskellige brugere, og ikke kun af dem der helt konkret har anlagt/betalt den.

Ofte med det resultat, at pladsen er overbebyrdet, nedslidt, utilstrækkelig, eller måske slet ikke etableret endnu. Dette på trods af at pladsen er, eller kunne være et samlingspunkt.

I en tid med større og større fokus på sundhed, trivsel, frisk luft og sammenhold, for alle, og i alle aldersgrupper, er det oplagt netop at skabe bedre rammer for dette. Helt konkret drejer det sig ofte om en ny spændende legeplads i nærområdet, udendørs fitness ved den lokale idrætsforening, bålhytter og shelters i eksisterende naturområder e.lign.

JERES ANSØGNING

Ofte er idéerne og initiativet stort, men midlerne små. Heldigvis er der fonde, som aktivt støtter projekter der gavner og samler lidt bredere. Som kan være med til at gavne den generelle sundhed, fællesskabet og trivslen. Så det er faktisk ikke umuligt.

En fonds-ansøgning kræver ofte noget benarbejde, og at det er tænkt igennem hvad det almennyttige perspektiv egentlig er. Vi vil meget gerne hjælpe til, men inden vi kommer ind i billedet skal projektet defineres.

JERES IDE

Jeres idé. Den er det bærende element. Den skal være klart defineret, og det er vigtigt at den fremmer det almene perspektiv, og hvordan jeres projekt vil fremme sundhed, trivsel og sammenhold.

Aktiviteterne i projektet skal relatere direkte til idéen, og være med til at styrke det nære fællesskab. Er aktiviteterne interessante for det brede publikum? Vil aktiviteterne virke inkluderende for medlemmerne i foreningen, området eller lokalsamfundet?

 

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe med en fondsansøgning

Skriv mail

JERES MÅLSÆTNING

Målsætning, det er altid en god idé at være konkret på succeskriteriet. Hvad kan jeres projekt bidrage med i det samlede billede?

Jeres organisation, hvem er i? Hvor mange er i? Hvad er JERES aktivitet? samarbejder i med andre? Samarbejder i med skoler og institutioner? Hvem er jeres målgruppe? Er der andre der støtter jeres projekt. Er I en forening, er det en god idé at vedlægge vedtægterne.

JERES ØKONOMI

Økonomi: Det er vigtigt at vide hvad projektet koster. Her kommer vi ind i billedet. Vi beregner hvad etablering osv. vil koste, i samarbejde med jer. Desuden kan vi være behjælpelige med illustrationer og beskrivelser. I skal finde ud af hvor stor en del I selv kan finansiere, præcis HVAD I ønsker fondsmidler til, og hvem der eventuelt kunne være med til at finansiere projektet.

Vi kan hjælpe jer igang med jeres projekt. Vi kan endda hjælpe jer med materiale til fondsansøgninger. Det kræver blot, at I tager kontakt.